Přísliby 10. Kroku

A tak jsme přestali bojovat proti čemukoliv a komukoliv, dokonce i proti nutkavému přejídání. Neboť touto dobou se nám navrátil náš zdravý rozum. Zřídka budeme mít zájem o nutkavé přejídání. Když budeme v pokušení, ucouvneme před ním jako před plamenem. Naše reakce je docela zdravá a normální a zjistíme, že následovala automaticky. Přijdeme na to, že náš nový postoj k nutkavému přejídání nám byl darován bez našeho přičinění. Náhle se objevil! To je ten zázrak. Nebojujeme, ani se nesnažíme vyhýbat pokušení. Máme pocit, jako bychom se octli v neutrální zóně - v bezpečí a pod ochranou. Ani jsme se nezapřísahali. Namísto toho byl problém odstraněn. Prostě přestal existovat. Nevychloubáme se, a ani se nebojíme. Taková je naše zkušenost. Dokud se budeme udržovat v dobré duchovní kondici, naše reakce se nezmění.