Anonymní Přejídači (OA)

Anonymní Přejídači (OA) je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z nutkavého přejídání.