Kontakty a Setkání

Brno

Skupina Místo setkání Čas setkání Kontakt
OA dvorní trakt areálu kláštera Milosrdných bratří
Vídeňská 225/3
639 00 Brno-střed
Sobota 19:00 Věrka: 720 549 339
kontakt@anonymniprejidaci.cz

Skype

Skupina Místo setkání Čas setkání Kontakt
Skype Online (SK + CZ), skype ID: oa.miting
Nutno nejdříve požádat o přidání do oa.miting
Středa 19:00
Neděle 9:00
Věrka: 720 549 339
kontakt@anonymniprejidaci.cz

Mailová skupina

Skupina Místo setkání Čas setkání Kontakt
Mailová skupina Mailová skupina OA slovensko Pouze psaní Věrka: 720 549 339
kontakt@anonymniprejidaci.cz