Příslib OA

Kladu svoji ruku do tvé ruky a spolu můžeme dokázat to, co bychom sam(i)y nikdy nedokázali(y). Už více nemáme pocit beznaděje, už nikdy nemusí být žádný(á) z nás odkázaný(á) na svou vlastní nestálou sílu vůle. Jsme nyní spolu, vztahujeme ruce k síle větší než je ta naše a tím, že se držíme za ruce, nacházíme lásku a porozumění, převyšující naše nejdivočejší sny.