Pro Nováčky

Máte problém s nutkavým přejídáním?

Projděte si, prosím, 15 otázek, aby jste se ujistili, zda je program OA pro Vás.

Už nejste sami

Nejste už více sami. My jsme také zažívali beznaděj, když jsme se pokoušeli kontrolovat svoje stravovací návyky. Vyzkoušeli jsme všechny diety světa a používali jsme různé metody jak kontrolovat hmotnost nebo rozměry svého těla - vždy neúspěšně. Neuměli jsme si kvůli své hmotnosti naplno užívat svůj život. Nedokázali jsme přestat s přejídáním, ani když jsme o to velice usilovali. Byly doby, kdy jsme dokonce odmítali jíst, protože jsme si mysleli, že nás naše chuť k jídlu přemůže. Styděli jsme se a cítili úplně otupení, když jsme přemýšleli nad svým chováním souvisejícím s jídlem.

Pokud jde o jídlo, nejsme jako normální lidé. Společné máme to, že naše tělo a mozek nám vysílají celkem jiné signály týkající se jídla, jak je obvyklé u lidí, kteří dokáží jíst normálně. Nedokážeme se zastavit, když už jednou začneme jíst a i když jsme to z času na čas dokázali s dietou, nedokážeme s přejídáním přestat. A tak se celý kruh uzavře a my pokračujeme v tom, co nedokážeme zastavit.

V programu OA jsme se naučili, že trpíme chorobou; nezdravým nastavením těla a mysli, kterého se můžeme zbavovat jen postupně, den po dni. Náš vztah k jídlu je něco, v čem se nedokážeme chovat jako normální lidé. Zažíváme pocit, že potřebujeme stále jíst, i když jsme právě dojedli celou porci. Určitá jídla, jako například cukr, mouka, tuky nebo slané drobnosti můžou spustit naše nutkání a vyvolat nekontrolovatelné chutě. Někdy nás dokonce samotné jezení povzbuzuje k tomu, abychom toužili jíst víc a víc. Tyto příznaky tvoří základ ze kterého vycházíme v našem programu uzdravování.

OA nabízí řešení. Uvědomujeme si, že se už víc nechceme vrátit k jídlům a stravovacímu chování, které v nás vyvolávaly nekontrolovatelné chutě. Osvobodili jsme se od své duševní posedlosti. Jsem schopni dosáhnout a udržet si zdravou tělesnou hmotnost. Není to pro nás ničím jiným než zázrakem. Mnozí z nás v OA ztratili víc než 50 kg a držíme si svoji hmotnost dlouhá léta. Našli jsme způsob jak abstinovat od našeho nutkavého chování co se týká jídla, neúčinných diet a obrazu, který si vytváříme o našem těle.

Objevili jsme, že se můžeme uzdravovat tím, že budeme následovat 12-ti krokový program OA a tím, že vyhledáme pomoc jiných lidí se stejným problémem. V OA je jedinou podmínkou členství touha přestat nutkavě jíst - nevyžadujeme žádné povinnosti nebo poplatky, protože podporujeme svoje společenství pomocí dobrovolných příspěvků. Slibujeme vám, že když budete pracovat na 12-ti krocích nejlépe jak umíte, pravidelně navštěvovat setkání OA a používat OA nástroje, váš život se změní. Zažijete to, co jsme zažili i my: zázrak uzdravování z nutkavého přejídání.

12 kroků

Společenství OA založené v roce 1960 používá téměř výhradně stejný soubor 12-ti kroků a 12-ti tradic jako Anonymní Alkoholici - s tím, že jsme zaměnili slova “alkohol” a “alkoholik” za “jídlo” a “nutkavý (kompulzivní) přejídač”.

Možná si myslíte, že nutkavé přejídání je až příliš odlišné od alkoholismu, než abychom na něj mohli aplikovat ten samý program.

Možná si řeknete, že alkoholik může jednoduše přestat pít, ale my přejídači nemůžeme přestat jíst.

To však není přesné!

Alkoholik musí nadále pít, ale musí přestat pít alkohol. My musíme jíst, ale jednoduše řečeno, musíme přestat jíst nutkavě.

Jídlo se pro nás stalo návykovou látkou - stejně jako alkohol pro alkoholiky.

Mylně se domníváme, že nám jídlo poskytne úlevu od problémů našeho života nebo od našeho nutkavého myšlení, ale místo toho nám obvykle přináší do života jen bolest spojenou s pocity viny a zklamání nad sebou samými.

Protože jsme se nemohli vzdát jídla úplně, naučili jsme se, která jídla a chování v nás spouštějí nekontrolovatelné chutě.

Začali jsme tím, že jsme se upřímně podělili s jiným člověkem o to, jak jíme.

Když jsme přijali fakt, že jsme nemocní, stali jsme se ochotnými následovat směr, který nám nabízel někdo, kdo sám uzdravování zažil.

Namísto toho, abychom jen doufali, že dokážeme jíst to co chceme a kdy chceme, naučili jsme se jíst, abychom mohli žít a ne abychom žili jen pro jídlo.

Toto je začátek prvního kroku.

Proto jsme díky 12-ti krokům našli sílu větší než jsme my sami, která nám dokáže vrátit naše duševní zdraví.

Už jsme se víc nechtěli vrátit k nutkavému přejídání.

Síla větší než my sami

V prvním kroku jsme připustili, že jsme bezmocní nad jídlem. Ve druhém kroku jsme se naučili, že naše uzdravování závisí na nalezení síly větší než jsme my sami, která nám vrátí naše duševní zdraví.

Když jsme se stali ochotnými přijmout skutečnost, že nejsme schopni nalézt řešení sami, zjistili jsme, že jakmile máme tuto Vyšší sílu, osvobodí nás to od našeho problému. Byli jsme připraveni následovat několik jednoduchých pokynů dle 12-ti kroků, které změnili naše myšlení, chování i pocity.

Program OA je duchovním, ale ne náboženským programem. Vyšší síla, kterou si zvolíte bude taková, která vyhovuje vašim představám a vašemu chápání světa tak, jak se popisuje ve 3. kroku. Někteří z nás si vybrali společenství OA jako sílu větší než jsou oni sami. Někteří z nás si vybrali tradiční představu Boha tak, jak Ho oni sami chápou, zatímco jiní si vybrali jiné interpretace. Nikdo od nás nevyžadoval, abychom uvěřili v jakoukoliv Vyšší sílu, ale uvědomili jsme si, že síla vůle, kterou jsme zkoušeli použít předtím než jsme se setkali s programem OA, nefungovala. A proto jsme se stali ochotnými přestat pochybovat a přijmout fakt, že potřebujeme pomoc z nějakého jiného zdroje. Tím, že jsme přijali a zároveň se odevzdali své představě Vyšší síly a začali pracovat na krocích, navrátilo se nám duševní zdraví a nutkavé přejídání už pro nás přestalo být problémem.

V podstatě neznáme lepší způsob, jak vám přiblížit fungování duchovního programu 12-ti kroků. Abychom se uzdravili z naší nemoci, potřebovali jsme si osvojit nové způsoby jak máme v životě fungovat - v podstatě duchovní způsob života. Ten jsme objevili prostřednictvím 12-ti kroků. Neanalyzujeme, proč nebo jak jednotlivé kroky fungují. Jednoduše je používáme, den po dni.

OA je společenství

To, že jsme byli ochotni důvěřovat jinému člověku a podělit se o naše pocity a myšlenky, představuje důležitý krok v našem uzdravování. Jako nováčci jsme hledali pomoc při práci na programu přímo ve společenství. Dostávali jsme ji od ostatních členů a sponzorů, kteří prožívali uzdravování, po němž jsme toužili i my.

Sponzoři jsou členové OA, kteří žijí dle principů 12-ti kroků a 12-ti tradic jak to umí nejlépe. Jsou ochotni se podělit o svoje uzdravování od nutkavého přejídání. Uvědomili jsme si, že se nedokážeme uzdravit sami a tak jsme se naučili podělit se o svoje pocity a myšlenky na OA setkáních.

Místo toho, abychom se vrhali na jídlo pro zmírnění své nervozity a podráždění, šli jsme na setkání, popsali jsme svoje pocity, přečetli jsme si OA literaturu nebo jsme zavolali svým sponzorům. A když jsme tento zdravý způsob chování opakovali stále znovu a znovu, postupně jsme se začali cítit bezpečněji. Začali jsme se v OA společenství cítit jako doma a objevili jsme podporu, kterou nám nabízí.

Jídelní plán, žádná dieta

Řešení, které nabízí OA nezahrnuje žádné návody na dietu. Často jsme zkoušeli různé diety s myšlenkou, že dosáhneme vysněnou váhu a pak se budeme moci vrátit k takovému jídlu, jaké budeme chtít. V OA jsme zjistili, že tento přístup nefunguje.

Abyste mohli začít s vytvořením vlastního funkčního jídelního plánu, navrhujeme vám přečíst si leták “Jídelní plán”. Většina z nás začala tím, že jsme se pokusili určit jídla a chování, které způsobovaly naše přejídání a těmto jídlům nebo chování jsme se vyhýbali. Někteří z nás si vytvořili velmi podrobný jídelní plán, často za pomoci sponzora nebo lékařského specialisty. Někteří z nás si dokonce naplánovali jídla na jednotlivé dny a denně telefonovali svému sponzorovi.

Ať už jsme si zvolili jakýkoliv přístup, abstinovali jsme od nutkavého přejídání. OA se nevyjadřuje k tomu, co je správný nebo nesprávný jídelní plán, ani jaká je správná váha a kolik jednotlivec potřebuje shodit kilogramů.

OA neposkytuje poradenské služby nebo léčení v nemocnicích, či jiný druh léčby anebo výzkumu a vzdělávání v oblasti poruch příjmu potravy.

Členy OA, kteří se chtějí naučit něco o pravidlech výživy, nebo kteří hledají odbornou pomoc, povzbuzujeme k tomu, aby vyhledali kvalifikovaného profesionála.

Můžeme svobodně využívat jakoukoliv pomoc tohoto druhu s ujištěním, že nás OA podporuje v našich snahách uzdravit se.

OA literatura

Ať už na setkáních nebo u nás doma, zjišťujeme, že OA literatura je neocenitelnou pomocí pro naše uzdravení.

Knihy Anonymní Alkoholici (Modrá kniha - alias Velká kniha), Dvanáct kroků a dvanáct tradic nám pomohly pochopit, jak program funguje.

Zkušenost, síla a naděje o kterou se členové OA společenství podělili v knize Overeaters Anonymous, v našem časopise Lifeline (Záchranné lano) a ostatních OA publikacích, nám připomínají, že nejsme sami.

Literaturu můžeme získat buď na setkáních OA nebo si ji objednat přes OA ústředí.

Jen dnes

“Dokážu něco zvládnout během 24 hodin - něco, co bych možná nedokázal dělat celý život”.

Toto představuje celkem nový způsob myšlení, se kterým jsme se seznámili, když jsme přišli do OA.

Předtím, když jsme se dívali na svůj problém s váhou jako celek (či už to bylo jen pár kg nebo 50 kg a víc), jsme si řekli: “Nač se vůbec snažit? To určitě nedokážu.”

Nebo jsme čelili v našem životě problému, jehož řešení si vyžádalo příliš mnoho času.

Tato vyhlídka způsobila, že jsme měli pocit, že naše snahy budou určitě marné.

A dál

 • 12 kroků.
 • 12 tradic.
 • A nyní jsme se naučili, že “pomalu to jde snáz”.
 • To platí obzvlášť pro poznávání programu OA.
 • Nikdo neočekává, že pochopíme program OA a začneme praktikovat principy všech dvanácti kroků hned najednou.
 • Jediné, co potřebujeme, je udělat naráz jen jeden krok, čelit vždy jen jednomu jedinému dni.
 • Nemusíme zvládnout hned všechno naráz - celý program, anebo všechna ta léta, co máme před sebou.
 • Samozřejmě jsme si uvědomili, že jediné co můžeme udělat, je dodržovat ho jen dnešní den.

Je OA pro Vás?

Jen vy sami můžete rozhodnout, jaká bude odpověď na tuto otázku …….

Nikdo toto rozhodnutí nemůže udělat za Vás.

My, kteří jsme součástí OA společenství, jsme objevili způsob života, který nám umožňuje žít bez potřeby konzumování nadbytečného jídla.

Pamatujte si, že není žádná hanba připustit si, že máme problém.

To nejdůležitější je s tím něco dělat.

Už jste udělali první pozitivní krok, když jste četli tuto brožurku.

Krátká motta

 • To nejdůležitější je vždy na prvním místě.
 • Žij a nechej žít.
 • To chce klid - vše se dá řešit v klidu.
 • Modlitba o poklid