Modlitba Třetího Kroku

Bože, odevzdávám se Ti, abys se mnou činil, jak žádáš. Osvoboď mne z područí mého JÁ, abych byl lépe schopen vykonávat Tvoji vůli.

Odstraň mé obtíže, aby vítězství nad nimi bylo svědectvím těm, kterým bych mohl být Tvojí mocí, láskou a životní cestou nápomocen. Děj se vždy podle Tvé vůle!.

Poznámka: Modlitba pochází z Velké Knihy Anonymních alkoholiků s. 72, (Big Book p. 63). Originál: "God, I offer myself to Thee -- to build with me and to do with me as Thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do Thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of Thy Power, Thy Love, and Thy Way of life."