Modlitba Sedmého Kroku

Můj Stvořiteli, jsem teď ochoten(na) celý(á) se Ti odevzdat, v dobrém i zlém. Modlím se za to, abys odejmul všechny mé charakterové vady, které jsou překážkou mé užitečnosti Tobě i mým bližním. Dej mi sílu, abych mohl od nynějška vykonávat Tvoji vůli. Amen.

Poznámka: Modlitba pochází z VelkéKnihy Anonymních alkoholiků s. 86, (Big Book p. 76). Originál: "My Creator, I am now willing that you should have all of me, good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength, as I go out from here, to do your bidding. Amen."