Formát Setkání

Vítám vás na setkání lidí s poruchami příjmu potravy - problémy nutkavého přejídání, bulimií a anorexií.

Jmenuji se ................... , jsem přejídačka / závislá na jídle / bulimička / anorektička .... a dnes večer budu vést tento mítink. Je zde někdo po prvé? Jestliže ano, prosím, řekni nám svoje jméno, abych Tě mohli pozdravit.

Prosím, kdo chce být dnes Dobrovolníkem –strážcem času? ...Děkuji.

Toto je Overeaters Anonymous (OA) preambule:

Lidé s problémem nutkavého přejídání je společenství žen a mužů, kteří se skrz společnou zkušenost, sílu a naději snaží přestat se přejídat. Jedinou podmínkou členství v OA je upřímná touha přestat nutkavě jíst. Nejsou zde žádné povinné poplatky ani povinnosti. Fungujeme na základě vlastních dobrovolných příspěvků a nepřijímáme žádné vnější dary. Tento program není součástí žádné veřejné nebo soukromé organizace, žádného náboženství nebo ideologie a nezajímá se o žádné vnější záležitosti. Naším primárním účelem je abstinovat od přejídání a odevzdávat toto poselství uzdravování těm, kteří stále ještě trpí.

OA společenství respektuje naše rozdílnosti. Spojuje nás řešení našeho společného problému. Ať je váš problém s jídlem jakýkoliv, jste na tomto setkání vítáni.

Pozvánka do programu:

Zjistili jsme, že pevná vůle, sebedůvěra nebo psychické zdraví někdy nestačí v boji s nutkavým přejídánim. Zjistili jsme, že příčiny této nemoci nejsou až tak důležité jako skutečnost, že existuje osvědčená metoda pomocí které lze tuto nemoc zastavit.

Program vychází z programu anonymních alkoholiků. Používáme jejich 12 kroků a tradic, měníme slovo "alkohol" za "jídlo" a slovo "alkoholik" za "přejídač". Osobní příběhy uzdravení ukázali, že program funguje i pro lidi, kteří se přejídají.

Můžeme ti zaručit uzdravení? Odpověď je jednoduchá. Jestliže se čestně postavíš k svému problému s jídlem a k sobě samému a rozhodneš se vyzkoušet OA program, věříme, že rozšíříš řady těch, kteří se uzdravují.

Novým lidem doporučujeme:

 • najít si sponzora, který tě bude vést procesem uzdravování,
 • vytvořit si jídelní plán, napsat si ho a konzultovat ho se sponzorem,
 • a číst OA literaturu a pracovat na programu 12 kroků.

Sponzorství

je klíčem k úspěchu. Sponzoři jsou členové OA, kteří jsou odhodlaní abstinovat, a kteří žijí, jak nejlépe dovedou, a to podle principů 12-ti kroků a 12-ti tradic. Sponzoři se dělí o svůj program do úrovně jejich vlastních zkušeností a slouží druhým tím, že tě provázejí programem OA a prací na 12-ti krocích. Program OA je založený na přitažlivosti. Najděte si sponzora, který má to, co hledáte, a zeptejte se ho, jak toho dosáhl. Sponzorky a sponzoři, prosím identifikujte se a v krátkosti přibližte svoje zkušenosti (např. zapojení do programu, délka abstinence, změna váhy, počet kroků v programu apod.)

Může někdo, prosím, přečíst 12 kroků?

Možná, že si právě v duchu říkáte:“Ale já jsem příliš slabý(á), to nikdy nedokážu.“ Nebojte se, i my jsme si to mysleli. Úžasným tajemstvím úspěchu tohoto programu je právě tato slabost. Je to slabost a ne síla, která nás spojuje mezi sebou a s Vyšší mocí a dává nám schopnost dokázat něco, co bychom sami nikdy nedokázali.

Když se rozhodnete vyzkoušet program OA, jste tu vítaní s otevřenou náručí. Ať už jsou vaše životní zkušenosti jakékoliv, nabízíme vám přijetí. Už nikdy víc nebudete sami. Vítejte v programu OA pro lidi s problémem nutkavého přejídání. Vítejte doma.

Abstinovat pro nás v OA znamená vyhýbat se nutkavému přejídání Mnozí z nás zjistili, že OA nástroje uzdravování nám pomáhají abstinovat od nutkavého přejídání a pracovat na 12-ti krocích. Těchto nástrojů je devět:

 1. Jídelní plán (1, 11, 21, 31)
 2. Sponzorství (2, 12, 22, 20)
 3. Mítinky (setkávání) (3, 13, 23, 30)
 4. Telefonování (4, 14, 24, 10)
 5. Psaní (5, 15, 25)
 6. Čtení OA nebo AA literatury (6, 16, 26)
 7. Akční plán (7, 17, 27)
 8. Anonymita (8, 18, 28)
 9. Služba (9, 19, 29)

Dnes je .... a proto si přečteme nástroj ... (podle data a čísla v závorce)

Chce se někdo podělit o to, jak mu tento nástroj pomáhá v každodenním životě? ... (každý-á max. jednou, není nutné, aby hovořili všichni) ...

Dnes máme měsíc...... a proto si přečteme .... tradici v pořadí.

O Bohu a Vyšší síle:

Na našich setkáních často uslyšíte o Bohu či Vyšší moci. Program OA stojí na duchovních základech, ale nepropagujeme žádné konkrétní náboženství nebo církev. Je na každém z nás, jak si tuto sílu představuje, jaké Ji pojmenuje nebo zda si Ji zosobní do samotné skupiny OA nebo dokonce se rozhodne nevytvořit si žádnou koncepci.

Zjistili jsme, že sílu, větší než je ta naše, potřebujeme, protože když jsme byli závislí jen na naší vlastní nestálé síle vůle, vrhalo nás to stále jen hlouběji do naší nemoci. V každém případě vám doporučujeme, abyste tomu dali čas a ponechali si otevřenou mysl. Mnozí z nás měli zpočátku problémy s koncepcí Boha či Vyšší síly, ale nakonec jsme si našli svoji vlastní představu, která nám pomohla postupovat dále v programu OA.

Pravidla komunikce:
 • Vždy hovoří jen jeden člověk, a to o své vlastní zkušenosti.
 • Každý hovoří maximálně 5 minut, první signál dá Strážkyně času po 4 minutách, tehdy víte, že máte pomalu končit.
 • Když hovoříš o svých zkušenostech a sdílíš s námi sílu, prosíme, hovoř i o své naději. Jestliže máš nějaké problémy, prosím, hovoř o tom, jak ti program OA pomáhá se s nimivypořádat.
 • Jestliže potřebuješ o svých problémech hovořit podrobněji a hledáš řešení, hovoř, prosím, se svým sponzorem nebo ostatními členy po skončení mítinku.
 • Navzájem si neradíme, ani se nepřerušujeme. Nikomu neklademe otázky.
 • Prosíme, hovoř o problémech své nemoci, o řešení, které nabízí OA, a o vlastním uzdravování se z nutkavého přejídání - raději než o tom, jak jsi prožil(a) den.
 • Prosíme každého, aby respektoval hodnoty a pravidla této skupiny. Ten, kdo vede mítink, má právo taktně upozornit toho, kdo se odklonil od tématu nebo hovoří příliš dlouho. Tento mítink vás prosí o to, abyste toto upozornění respektovali, aby bylo možné udržet mítink na správné cestě.
Téma mítinku:
 1. Kroky a Tradice: Dnešní setkání věnujeme krokům a tradicím. Dnes studujeme Krok ?............. a/ nebo ………. Tradici
 2. Čtení z OA literatury (dejte přečíst úryvek z knihy, letáku, zamyšlení,... ) Na dnešním setkání se zaměříme na literaturu OA a přečteme si ...
 3. "Speakers mítink" (v případě tohoto mítinku, mítink vede speaker, v této části řekne cca během 20 min svůj příběh, sdílí zkušenosti, sílu a naději, ostatní se podílejí v rozsahu 3-5 min). Na dnešním setkání se chci s vámi podělit o svůj osobní příběh uzdravování ...
 4. Diskusní mítink (téma): Toto je diskusní mítink a dnešním tématem je ...
Otevření:
Tímto otvírám dnešní mítink: ...
Závěr:

Oznámení: Má někdo nějaké oznámení, které se týká fungování OA?

Prosím, chce být někdo dnes Dobrovolníkem služby a postarat se o úklid místnosti po setkání (židle, hrnečky apod.)? Děkuji.

Tento program pomáhá miliónům lidí na světě změnit jejich životy. Nabízíme naději a povzbuzení. Doporučujeme nováčkovi, aby navštívil aspoň šest mítinků předtím, než se rozhodne, zda je OA i pro něj.

Máme tu sešit, do kterého můžete připsat své jméno, telefonní číslo /-email a ze kterého si můžete opsat kontakty ostatních. Ty používáme k tomu, abychom a vzájemně podporovali mezi setkáními.

Literatura: Na setkáních je k dispozici OA literatura. Mnozí z nás zjišťují, že denní čtení OA literatury nám pomáhá při uplatňování 12-ti kroků v každodenním životě. O dostupné literatuře se informujte na konci setkání.

Názory vyjádřené na dnešním setkání jsou názory jednotlivých členů OA a nereprezentují názor OA jako celku. Prosím, pamatujme na náš závazek dodržovat společné hodnoty, tzn. ctít anonymitu každého. To, co jste tu vyslechli(y), koho jste tu viděli(y), když odtud odejdete, nechejte to zde. Kontaktujte se s nováčky, s těmi, kteří se vrátili po delší době a s ostatními členy OA. Společnými silami se posilňujeme v uzdravování.

Podle sedmé tradice se podporujeme pomocí vlastních příspěvků. Slouží na naše nájemné, nákup literatury, občerstvení, apod.

Děkuji, že jsem mohl(a) vést dnešní setkání. Prosím o krátký moment ticha za všechny nutkavě se přejídající) a vy, kteří chcete, prosím, připojte se ke společné modlitbě. Mítink ukončíme příslibem OA a modlitbou o poklid - kdo chce, pomodlí se s námi.