Co Vám OA Nabízí

Zjistili jsme, že pevná vůle, sebedůvěra nebo psychické zdraví někdy nestačí v boji s nutkavým přejídánim. Zjistili jsme, že příčiny této nemoci nejsou až tak důležité jako skutečnost, že existuje osvědčená metoda pomocí které lze tuto nemoc zastavit.

Program OA je program pro lidi, kteří mají poruchy příjmu potravy jako je nutkavé přejídáni, bulímie nebo anorexie. Program vychází z programu anonymních alkoholiků. Používáme jejich 12 kroků a tradic, měníme slovo "alkohol" za "jídlo" a slovo "alkoholik" za "přejídač". Osobní příběhy uzdravení ukázali, že program funguje i pro lidi, kteří se přejídají.

OA nabízí:

Přijetí
přijímáme Vás takové jací jste, jací jste byli a jací budete.
Pochopení
pochopení problému, kterému dnes čelíte a který společně sdílíte s ostatními ve skupině.
Komunikace
když jsme přišli na to, že se dokážeme identifikovat jeden s druhým, komunikace je přirozeným výsledkem našeho vzájemného pochopení a přijetí.
Úleva
když jsem u druhých našli přijetí, pochopení a když jsme se s nimi podělili, dostalo se nám úlevy od naší nemoci a pomoci k novému sebe-přijetí a sebe-pochopení.
Síla
přijetí a pochopení sebe samého, praktické uplatňování uzdravovacího programu 12 kroků, víra v sílu větší než naše, podpora a společenství skupiny nám otevřeli dveře k novému životu.

OA nenahrazuje pomoc specialistů

V programu OA se zdůrazňuje potřeba konzultovat svůj jídelní plán, případně i celou svoji chorobu se specialisty, lékaři případně s jinými zdravotníky.

Každý člověk má specifické zdravotní potřeby a míra jeho problému s jídlem se může v průběhu let vyhrotit do mnoha extrémních podob. I proto je nutné brát tuto nemoc vážně a když to vyžaduje situace tak spolupracovat s příslušnými odborníky. OA program je svépomocná skupina, nic víc a nic míň. OA je společenství lidí s podobným problémem, kteří se snaží si navzájem pomoci překonat svoji nemoc a posílit se navzájem v uzdravování. Příběhy uzdravujících se jsou naší jedinou referencí.

Stručně o společenství OA

Cíl OA
Naším jediným cílem je přestat se nutkavě přejídat a proto přivítame v našem společenství a přátelském porozumění všechny, kteří s námi sdílí náš společný problém.
Preambule OA
Lidé s problémem nutkavého přejídání je společenství žen a mužů, kteří se skrz společnou zkušenost, sílu a naději snaží přestat se přejídat. Jedinou podmínkou členství v OA je upřímná touha přestat nutkavě jíst. Nejsou zde žádné povinné poplatky ani povinnosti. Fungujeme na základě vlastních dobrovolných příspěvků a nepřijímáme žádné vnější dary. Tento program není součástí žádné veřejné nebo soukromé organizace, žádného náboženství nebo ideologie a nezajímá se o žádné vnější záležitosti. Naším primárním účelem je abstinovat od přejídání a odevzdávat toto poselství uzdravování těm, kteří stále ještě trpí.
Podmínky členství
Jedinou podmínkou členství v OA je touha se přestat nutkavě přejídat.
Výše členského příspěvku
Nemáme žádné povinné poplatky ani členské příspěvky. Jsme svépomocnou skupinou, která pracuje jen díky našim vlastním dobrovolným příspěvkům.