12 Tradic OA

 1. Naše společné blaho je prvořadé. Naše osobní uzdravení závisí na jednotě společenství OA.
 2. Na dosažení cíle našeho společenství je tu jen jedna autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje ve svědomí celé skupiny. Naši vedoucí představitelé jsou jen důvěryhodnými služebníky, kteří nám nevládnou.
 3. Jedinou podmínkou pro členství v OA je touha přestat nutkavě jíst.
 4. Každá skupina OA by měla být zcela autonomní, kromě případů, které ovlivňují i jiné skupiny OA nebo společenství OA jako celek.
 5. Každá skupina OA má jediný cíl – přinášet své poselství nutkavě se přejídajícímu člověku, který ještě trpí.
 6. Skupina OA by se nikdy neměla hlásit k žádnému podobnému zařízení, ani ho finančně podporovat nebo mu propůjčovat jméno OA, protože problémy prestiže, peněz a majetku nás vzdalují od našeho prvořadého cíle.
 7. Každá skupina OA by měla být úplně soběstačná a odmítat jakékoliv příspěvky z venku.
 8. OA by mělo zůstat neprofesionální, ale střediska našich služeb mohou zaměstnávat odborníky.
 9. OA jako takové by nemělo být organizované, ale může vytvářet služební předpisy a výbory, které jsou přímo zodpovědné těm, kterým slouží.
 10. OA nezaujímá stanovisko k žádným problémům mimo společenství. Jméno OA by se nikdy nemělo zatahovat do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny na přitažlivosti programu OA a ne na reklamě. V rozhlase, televizi a tisku musíme vždy zachovávat osobní anonymitu.
 12. Anonymita tvoří duchovní podstatu všech našich tradic a připomíná nám nadřazenost principů nad osobnostmi.